Spoed

Voor een spoedgeval kunt u tijdens onze afwezigheid op werkdagen tussen 08h00 en 17h00 contact opnemen met tandarts R.F.J. Dierckx: 0168-323286 (Zeestraat 4a, 4761 HL Zevenbergen).

Voor een spoedgeval op werkdagen na 17h00, vrijdag vanaf 12h00 en het gehele weekend kunt u vanaf 1 december 2020 contact opnemen met Dental365: 078-2005126 (Johan de Wittstraat 304, 3311 KK Dordrecht). Beluister ten alle tijden ons automatisch antwoordapparaat, hierop staat de meest actuele informatie.

Wat is een spoedgeval?

Ongeval

 • Spoel een losgekomen tand gedurende 10 seconden onder koud stromend water af (raak nooit de wortel aan). Dep de tand niet droog en plaats onmiddellijk terug.
 • Lukt dit niet; bewaar een losgekomen tand in een beker melk, dit vergroot de kans dat deze succesvol door de tandarts kan worden teruggeplaatst.
 • Direct contact opnemen met de (waarnemend) tandarts. De beslissing wel of niet behandelen ligt bij de (waarnemend) tandarts.

Nabloeding

 • Een nabloeding is een hevige en langdurige bloeding uit een extractiewond, direct na een extractie, enkele uren na een extractie of soms enkele weken na een extractie. Bij langdurig gebruik van bloedverdunners direct een arts of trombosedienst inschakelen.
 • Zo niet; bloed zoveel mogelijk uitspugen, de mond niet spoelen.
 • Bijt gedurende 30 minuten stevig dicht op een opgerold schoon gaasje of katoenen zakdoek.
 • Na 30 minuten moet de bloeding gestopt zijn. Is dit niet het geval, contact opnemen met de (waarnemend) tandarts.
 • Let op: Door vermenging van bloed en speeksel lijkt een bloeding vaak ernstiger dan werkelijk het geval is.

Spontaan opkomende kiespijn

 • Spontaan opkomende kloppende kiespijn die erger wordt bij warmte, kan ontstaan door een ontsteking van of rond de wortel van een tand of kies.
 • Indien mogelijk uitstellen tot de volgende werkdag of contact opnemen met de waarnemend tandarts.
 • Advies pijnstilling met 2 paracetamol 500mg tabletten (max. 6 tabletten per 24h).

Kiespijn kort na een tandheelkundige behandeling

 • Kiespijn kort na een tandheelkundige behandeling is een vrij normaal verschijnsel.
 • Deze klachten kunnen meestal wachten tot de volgende werkdag of verdwijnen vanzelf.
 • Advies pijnstilling met 2 paracetamol 500mg tabletten (max. 6 tabletten per 24h).