Overname praktijk

Overname praktijk

Per heeft mw. M.E.L. Beersma-van der Beek haar praktijk overgedragen aan haar zoon, dhr. H.A. Beersma. Hieronder treft u de mededeling die gedurende enkele maanden op ons prikbord hangt met een persoonlijke boodschap van mevrouw Beersma.

Geachte lezer,

In de afgelopen bijna 30 jaar heb ik met veel plezier mijn praktijk aan eerst de Watermolen en later de Zeestraat uitgeoefend.

Met het oog op mijn gezondheid heb ik besloten om per mijn praktijk over te dragen aan mijn zoon H.A. Beersma. Hij is eind afgestudeerd als tandarts in Nijmegen en neemt sindsdien de praktijk al waar. Ik zal nog wel regelmatig in de praktijk aanwezig zijn, maar dan meer om wat hand en spandiensten te verrichten. De assistentie, het adres en het telefoonnummer zullen niet veranderen.

Alle patiëntendossiers draag ik aan mijn zoon over. Mocht u daartegen bezwaar hebben, dan hoor ik dat graag zo spoedig mogelijk schriftelijk van u.

Rest mij u te bedanken voor het prettige contact en het geschonken vertrouwen in de afgelopen jaren.

De patiënten die ik de komende tijd niet meer zie in de praktijk wens ik het allerbeste toe.

Met vriendelijke groet,

M.E.L. Beersma-van der Beek, tandarts