Uw nota

Wij hebben bewust geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten! De zorgverzekeringswet uit 2006 heeft transparantie voor de zorgconsument (u als patiƫnt) als doelstelling. In onze visie van transparant handelen betekent dit dat wij met u, en niet met uw verzekeraar, afspraken maken over uw behandeling en dat u, en niet uw verzekeraar, van ons de nota ontvangt. Zo heeft u maximaal invloed en controle op uw zorgproces.

Uw nota

Na afloop van de behandeling ontvangt u van ons uw nota. Wij beheren zelf onze crediteuren administratie en willen dit graag zo efficiƫnt mogelijk doen. Betalingen geschieden daarom in onze praktijk via pinbetaling of contant. Vervolgens stuurt u zelf uw nota naar uw zorgverzekeraar die u het bedrag, of een deel daarvan, vergoedt.

Betalingsvoorwaarden

Op onze nota's zijn de KNMT-Betalingsvoorwaarden tandheelkundige zorg van toepassing. U wordt geacht hiervan, voor het sluiten van een behandelovereenkomst, kennis te hebben genomen.

Vergoeding

Door de grote diversiteit aan verzekeringen is het voor ons niet mogelijk u op de hoogte te brengen van de vergoeding. Op verzoek kunnen wij u vooraf een begroting geven, zodat u bij uw zorgverzekeraar naar de vergoeding van de kosten kunt informeren.