Klachten

Mocht het toch een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden? Doe uw mond open! Vraag ons om een verhelderend gesprek. Uw tandarts kan dan nog eens uitleggen waarom hij iets op een bepaalde manier deed. U kunt dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing.

Komt u er samen niet uit, dan kunt u advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP). Het TIP is opgericht door onze beroepsorganisatie, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT). Levert ook dit geen bevredigende oplossing, dan kunt u gebruik maken van de KNMT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten. Daarbij zijn twee mogelijkheden, namelijk bemiddeling of een formele klachtbehandeling, resulterend in een uitspraak.